Referenser

ref_personNöjd kund: Jan-Erik Birgersson
Bölö, Mariannelund

Lindahls Gräv & anläggning har utfört arbeten med planering, dränering, dikning och avlopp.

-Jag är mycket nöjd med alla arbeten som utförts, säger Jan-Erik. Överenskomna tider har hållits och de hör alltid av sig om det skulle vara något eller innan projektstart.

De arbeten som utförts har hela tiden varit perfekta med marken snyggt iordningställd efter utfört arbete. De är mycket noggranna och kostnaderna har alltid varit de som överenskommits.

Avlopp

Plattläggning

Källardränering

Övriga arbeten

Lindahls Gräv & Anläggning AB| Säterigatan 5, 598 97 Mariannelund| 070-769 46 43| lindahlola@telia.com
facebook