Avlopp

avloppVi hjälper dig med allt från tillstånd, kontakter med kommunen, val av anläggningstyp och utförande. Det finns många olika lösningar på marknaden. Vi erbjuder lösningar utifrån bästa funktion, livslängd och totalekonomi för kunden.

Kommunerna har krav på att enskilda avlopp ska klara en reningsnivå som kallas ”normal skyddsnivå”. Det gäller de flesta avlopp men ligger avloppet kustnära eller nära vattendrag kan kravet bli ”hög skyddsnivå”. Då kan man behöva komplettera med s k fosforfällning (Eko-treat).

 


 

Infiltration och markbädd

InfiltrationMarkbädden föregås av en trekammarbrunn/slamavskiljare därefter följer den horisontella markbädden som är en konstgjord infiltration. Makadambädden kan även ersättas av biomoduler som klarar att rena avloppsvattnet effektivare och på mindre yta. Denna lösning godkänns för normal skyddsnivå av de flesta kommuner.

Det finns även varianter där man klär in bädden med gummiduk. Man får ett slutet system med provtagningsbrunn för kontroll av funktion. Med hjälp av provresultaten kan man då visa att avloppet fungerar som det ska och fortsätta använda avloppet även efter att tillståndet löpt ut.

Minireningsverk

minireningsverkFrån början komplicerade anordningar med rörliga delar som tenderar att krångla men har utvecklats till att bli ett mycket bra alternativ med enkel teknik. Minireningsverk kan användas både för normal och hög skyddsnivå vid dåliga markförhållanden.

LPS-avlopp

LPS står för Low Presure System och blir mer vanligt vid kommunala avloppsinstallationer. En skärande avloppspump monteras i en brunn i marken och maler ner avloppsslammet som pumpas in i en kommunal ledning.

Vi levererar kompletta installationer samt elinstallation.

Övriga avloppslösningar

pdfLäs vårt informationsblad här
Vi arbetar även med gemensamhetsavlopp/samfällighetsavlopp. Här finns fördelar både vad det gäller ekonomi och funktion. Från två hushåll och uppåt.

Självklart erbjuder vi även andra fabrikat och lösningar. Tveka inte att kontakta oss.

Lindahls Gräv & Anläggning AB| Säterigatan 5, 598 97 Mariannelund| 070-769 46 43| lindahlola@telia.com
facebook