Källardränering

Källardränering

Fuktproblem i källaren? Vi använder Optidrain, en kappilärbrytande cellplastisolering som håller källarväggen torr. En varmare källare får du på köpet.

Vi är certifierade i källardräneringar av Fuktspärrteknik vilket innebär att vi genomgått en utbildning med godkänt referensarbete. Tillsammans med vår stora erfarenhet kan ni känna er helt trygg med val av entreprenör.
pdfLäs mer i PDF

Källardränering

De fem viktigaste punkterna i arbetet med källare:

  • Vi monterar alltid en dagvattenbrunn för kontroll att dränering och dagvatten fungerar.
  • Vi ser till att marken kring huset lutar ut från huset så att ytvatten leds undan. Även speciallösningar med bl a brunnar och dagvattenrännor erbjuds.
  • Vi ser till att avlägsna ev tjära från grunden för att säkerställa fuktvandring ur väggen.
  • Vid behov installerar vi även pumpbrunnar för dagvatten för bästa avledningsfunktion från huset.
  • Vi rekommenderar att dränera och fuktskydda alla väggar även vid fuktproblem vid en vägg.

Tips:
– Funderar du på att bygga ut? Om du har en delvis outnyttjad källare kan vi hjälpa dig att få en torr och behaglig källarmiljö till bråkdelen av priset för en utbyggnad.

– Ska du bygga till ett hus med källare, torpargrund eller platta på mark? Tänk då på att dränera hela källaren eller väggen där du bygger till samtidigt. Skulle du få problem med fukt i framtiden kan det bli dyrare eller omöjligt att dränera denna vägg.

Lindahls Gräv & Anläggning AB| Säterigatan 5, 598 97 Mariannelund| 070-769 46 43| lindahlola@telia.com
facebook