Övriga tjänster

Övriga tjänster

Exempel på andra tjänster vi kan hjälpa till med:

Grävrelaterat:

 • Grundläggning
 • Sättning murar
 • Kabeldiken
 • Stenkistor
 • Kommunalt avlopp
 • Vattenledningar
 • Tomtplaneringar/gräsmattor
 • Parkeringar
 • Dagvatten-system
 • Dräneringar
 • Mindre rivningar
 • Grävarbeten inom skogsbruk
 • Boulebana
 • Beachvolleyboll-plan
 • Pooler

Övriga tjänster:

 • Fuktskydd av krypgrund(torpargrund) och vindar.
 • Maskintransporter med lastväxlare
 • Betongsågning
 • Lastbilstransporter
 • Betonghåltagning och betongborrning

Personaluthyrning:

 • Maskinförare
 • Lastbilschaufför
 • Reparatör
 • Hantverkare

Vi levererar via underentreprenör:

 • Asfaltsläggning
 • Borrning vattentäkt
Lindahls Gräv & Anläggning AB| Säterigatan 5, 598 97 Mariannelund| 070-769 46 43| lindahlola@telia.com
facebook